Vår verksamhet i Sverige


Sveriges storlek, geografiska läge, stabila politiska system och starka ekonomi gör landet till ett perfekt utgångspunkt för utlandsinvesteringar i norra Europa. Leinonen har varit aktiv inom östersjöregionen i mer än 20 år, och efter att ha vuxit till en av de största redovisningsfirmorna på Östersjöns södra strand, var det ett naturligt steg att öppna ett Leinonenkontor i Stockholm.


Vårt kontor i Stockholm står berett att hjälpa våra internationella och svenska kunder i allt som rör företagsetableringar och redovisningstjänster.

För många finska, estniska, lettiska och litauiska företag har Sverige varit den första anhalten på väg till den internationella marknaden. I östersjöregionen finns Leinonen alltid nära dig.
:

Leinonen Sweden

Din redovisningsexpert i hjärtat av det skandinaviska näringslivet

Sverige tillhör det fåtal länder inom den Europeiska unionen, som haft en utmärkt ekonomisk utveckling de senaste åren. Arbetslösheten är låg, statsfinanserna starka och den ekonomiska tillväxten god trots den ekonomiska turbulensen i vissa andra delar av Europa. Den stabila ekonomin, tillsammans med läget i hjärtat av norra Europa, gör Sverige och i synnerhet Stockholm till den perfekta platsen att etablera sig på, om man vill göra affärer i norra Europa.

Gör Leinonen Sweden till din partner. Vi hjälper dig gärna med uppstarten av ditt företag och reder ut allt som har med redovisning att göra. Läs mer under Om oss.

Välkommen till Sverige! 
Latest news