Redovisningstjänster i världsklass, löneutbetalning och rådgivning tjänster i Sverige


Leinonen erbjuder tjänster som gör det möjligt för företag att verka på den internationella marknaden. Vi är specialister på redovisning och kan svara på alla branschrelaterade frågor. Hos oss får du unika möjligheter till outsourcing. Låt Leinonen sköta all löneadministration åt ditt företag och ge dig professionella råd om bokföring och internationella affärer. Ett stort antal administrativa tjänster ingår som en naturlig del i vårt tjänsteutbud.

Leinonen Swedens kundkrets består i huvudsak av internationella kunder i alla storlekar. Vårt stockholmskontor ingår i ett internationellt redovisnings- och rådgivningsföretag vid namn Leinonen Group.  

Ett starkt kundfokus


Alla våra tjänster utgår från kunden. Med detta menar vi att oavsett vilka behov ditt företag har, skräddarsyr Leinonen alltid en lösning, vars tjänster anpassats unikt just för ditt företag. Som kund hos oss får du alltid personlig och professionell rådgivning i alla frågor som rör redovisning. Vår styrka är vår välutbildade och erfarna personal, vars högsta mål är att upprätthålla ömsesidigt lönsamma, internationella kundrelationer. 

Outsourcing – att fokusera på kärnverksamheten


När man verkar på utländska marknader är det viktigt att fokusera på kärnverksamheten. Ett typiskt beslut, som många internationella företag gör oavsett bransch, är att låta en pålitlig partner ta hand om redovisningen och andra relaterade administrativa funktioner. För en majoritet av internationella företag är detta helt enkelt en naturlig del av en framgångsrik och effektiv affärsverksamhet.

Att lägga ut eller outsourca sina redovisningstjänster är inte bara populärt på grund av kostnadseffektiviteten utan också på grund av att det garanterar bättre resultat och högre kvalitet. Dessutom – en pålitlig bokhållare är en av de mest värdefulla tillgångar som ett företag, som önskar full kontroll och trygghet i sina affärsuppgörelser, kan ha.  

Ett samarbete med oss när det gäller dina redovisningsbehov hindrar dig från att begå onödiga misstag i redovisningen. Därmed kan du tryggt koncentrera dig på kärnverksamheten. Vi är alltid uppdaterade när det gäller branschutvecklingen och samarbetet med oss besparar ditt företag både tid och kraft.

Några exempel på fördelarna med outsourcing av redovisningstjänster:

  • Löpande redovisning 365 dagar om året
  • Du slipper sjukfrånvaro, helgdagar och föräldraledigheter
  • Kvalitetstjänster till ett överkomligt pris
  • Dagsaktuella kunskaper om lokala regler, bestämmelser och näringslivslagar
  • Finansiellt värdefull information tillgänglig vid behov
  • Rapporter och finansiella uttalanden kommer i tid
  • Ger tid över till annan framgångsrik affärsverksamhet

Redovisning och rådgivning till din tjänst


De problem som expanderande företag möter på nya marknader är ofta relaterade till skillnader i affärs- och administrationskultur länderna emellan. Trots att det gemensamma regelverket inom den Europeiska unionen bidrar till att stabilisera affärsklimatet i vår region, finns fortfarande stora skillnader i redovisningsrutiner, lagar, regler och vad som fungerar bäst i praktiken.

Alla Leinonens kontor är anpassade till de lokala förhållandena när det gäller att driva affärsverksamhet och besitter den senaste branschkunskapen. Våra administratörer och bokhållare har kunskap om ett stort antal affärskulturer, internationella redovisningsstandarder och lokala regelverk, och kan därför hjälpa kunder att lösa sina problem.     

Visa Leinonen Groups hela internationella serviceregion.  
:

Leinonen Sweden

Din redovisningsexpert i hjärtat av det skandinaviska näringslivet

Sverige tillhör det fåtal länder inom den Europeiska unionen, som haft en utmärkt ekonomisk utveckling de senaste åren. Arbetslösheten är låg, statsfinanserna starka och den ekonomiska tillväxten god trots den ekonomiska turbulensen i vissa andra delar av Europa. Den stabila ekonomin, tillsammans med läget i hjärtat av norra Europa, gör Sverige och i synnerhet Stockholm till den perfekta platsen att etablera sig på, om man vill göra affärer i norra Europa.

Gör Leinonen Sweden till din partner. Vi hjälper dig gärna med uppstarten av ditt företag och reder ut allt som har med redovisning att göra. Läs mer under Om oss.

Välkommen till Sverige! 
Latest news