Administrativa tjänster

 
Företagsadministration Generell administration
- Fakturering
- Betalhantering
- Registrering
- Juridisk adress- och posthantering
- Kundrepresentation
- Arkivering

I alla företag finns olika slags administrativa sysslor som måste skötas. En del uppgifter är nära förknippade framgångsrik affärsverksamhet medan andra i huvudsak har att göra med lokala lagar och regelverk. Alla företag behöver ta hand om sina affärstransaktioner och de lokala myndigheterna kräver ofta att man följer vissa procedurer vid givna tidpunkter och platser. Ditt lokala Leinonenkontor kan enkelt ta hand om dessa ofta svåra och tidskrävande uppgifter.


Hos Leinonen är de administrativa tjänsterna nära kopplade till våra redovisnings- och löneadministrativa tjänster. I vår företagsadministration ingår bland annat att ta hand om betalningar, fakturering och momsregistrering i enlighet med lokala regler och bestämmelser. Allt sköts enkelt och bekvämt av våra professionella redovisningsexperter.

De generella administrationstjänsterna hos Leinonen gör verksamheten bekvämare för kunderna. Vi kan till exempel vid behov representera våra kunder inför myndigheter, arkivera redovisningsmaterial och stå till tjänst med en juridisk korrespondensadress eller posthantering.

Administration hos Leinonen Sweden

För ytterligare information, kontakta vårt kontor.

:

Leinonen Sweden

Din redovisningsexpert i hjärtat av det skandinaviska näringslivet

Sverige tillhör det fåtal länder inom den Europeiska unionen, som haft en utmärkt ekonomisk utveckling de senaste åren. Arbetslösheten är låg, statsfinanserna starka och den ekonomiska tillväxten god trots den ekonomiska turbulensen i vissa andra delar av Europa. Den stabila ekonomin, tillsammans med läget i hjärtat av norra Europa, gör Sverige och i synnerhet Stockholm till den perfekta platsen att etablera sig på, om man vill göra affärer i norra Europa.

Gör Leinonen Sweden till din partner. Vi hjälper dig gärna med uppstarten av ditt företag och reder ut allt som har med redovisning att göra. Läs mer under Om oss.

Välkommen till Sverige! 
Latest news