Löneutbetalningstjänster

 
Löneredovisning  Löneadministration 
- Beräkning av löneutbetalningar
- Lönedokumentation

- Arbetsgivardokumentation
- Arbetsgivarlagstiftning
- Avtal

Att hantera de anställdas löner är en väsentlig funktion inom all affärsverksamhet. Vi erbjuder ditt företag ett kostnadseffektivt alternativ till att själv sköta löneutbetalningarna. Våra typkunder är företag som inte själva är stora nog att anställa sin egen löneadministratör eller, om de är utländska, inte besitter adekvata kunskaper om de lokala lönereglerna och –kraven. Våra löneadministrativa tjänster kopplas ofta till våra redovisningstjänster på ett flexibelt sätt. 


Med löneredovisning avser vi på Leinonen all operativ hantering av löneutbetalningar som är kopplad till beräkningen av de anställdas löner och skatteavdrag. Dessutom ingår att förbereda nödvändiga dokument och att upprätthålla en aktuell lönedokumentation. 

Med löneadministration avser vi på Leinonen mer omfattande aktiviteter såsom tillämpning av anställningslagstiftningen, bevakning av lokala krav, förberedelse av anställningsavtal och upprätthållande av dokumentation över de anställda. Ännu mer heltäckande tjänster inom löner och Human Resource (HR) kan erbjudas vid förfrågan. 

Löneadministration hos Leinonen Sweden

För ytterligare information, kontakta vårt kontor.

:

Leinonen Sweden

Din redovisningsexpert i hjärtat av det skandinaviska näringslivet

Sverige tillhör det fåtal länder inom den Europeiska unionen, som haft en utmärkt ekonomisk utveckling de senaste åren. Arbetslösheten är låg, statsfinanserna starka och den ekonomiska tillväxten god trots den ekonomiska turbulensen i vissa andra delar av Europa. Den stabila ekonomin, tillsammans med läget i hjärtat av norra Europa, gör Sverige och i synnerhet Stockholm till den perfekta platsen att etablera sig på, om man vill göra affärer i norra Europa.

Gör Leinonen Sweden till din partner. Vi hjälper dig gärna med uppstarten av ditt företag och reder ut allt som har med redovisning att göra. Läs mer under Om oss.

Välkommen till Sverige! 
Latest news