Redovisningstjänster


Finansiell redovisning   Management Accounting
- Bokföring
- Uppfyllelse
- Finansiell rapportering
- Rapportering
- Internkontroll 
- Budgetering

Vår huvudsakliga verksamhet, redovisning, är en av de viktigaste funktionerna i en framgångsrik verksamhet. Det handlar om att mäta de finansiella tillgångarna och redovisa information. En bra redovisning skapar transparens inom verksamheten och ger ledningen en tydlig översikt över företagets finansiella situation. Dessutom behöver företag i alla storlekar föra bok och rapportera om affärstransaktioner, hålla reda på fakturor och förhindra att problem uppstår med skatte- och andra lokala myndigheter.


Hos Leinonen skapar och upprätthåller våra redovisningsexperter en noggrann och konsekvent redovisning och producerar bland annat årliga finansiella utlåtanden för all nödvändig rapportering och lagstadgade ändamål. Våra redovisningsexperter arbetar i nära samarbete med kunden och säkerställer att redovisningsinformationen följer de lokala och internationella standarderna.

Med Finansiell Redovisning avser vi på Leinonen allt arbete med att producera rapporter och nödvändig finansiell information i huvudsak riktad till personer utanför företaget, såsom skattemyndigheter, kreditgivare, leverantörer, statliga verk och andra intressenter. Den finansiella redovisningen är väldigt strukturerad och styrd av både lokala och internationella redovisningsbestämmelser. Våra finansiella redovisningstjänster inkluderar bland annat bokföring, lokalt uppfyllande och framställning av finansiella utlåtanden.

Med Management Accounting avser vi på Leinonen allt arbete med att producera rapporter och nödvändig finansiell information i huvudsak avsedd för företagets interna bruk. Management Accounting utgör underlag för ledning, arbetsgivare och ägare att fatta strategiska och operativa beslut. Våra tjänster inom Management Accounting inkluderar bland annat tillämplig rapportering, internkontroll och budgetering. 

Redovisning hos Leinonen Sweden


För ytterligare information, kontakta vårt kontor.

:

Leinonen Sweden

Din redovisningsexpert i hjärtat av det skandinaviska näringslivet

Sverige tillhör det fåtal länder inom den Europeiska unionen, som haft en utmärkt ekonomisk utveckling de senaste åren. Arbetslösheten är låg, statsfinanserna starka och den ekonomiska tillväxten god trots den ekonomiska turbulensen i vissa andra delar av Europa. Den stabila ekonomin, tillsammans med läget i hjärtat av norra Europa, gör Sverige och i synnerhet Stockholm till den perfekta platsen att etablera sig på, om man vill göra affärer i norra Europa.

Gör Leinonen Sweden till din partner. Vi hjälper dig gärna med uppstarten av ditt företag och reder ut allt som har med redovisning att göra. Läs mer under Om oss.

Välkommen till Sverige! 
Latest news